Aantal 100-plussers verdubbeld sinds 2000

Per 1 oktober 2014 telde Nederland bijna 2,2 duizend inwoners van 100 jaar of ouder, ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Tot 2025 is opnieuw een verdubbeling van het aantal eeuwelingen te verwachten. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Aantal 100-plussers, 1965–2025

Aantal 100-plussers, 1965–2025

100-plussers snelst groeiende leeftijdsgroep

Honderdplussers vormen, samen  met de negentigers, de snelst groeiende leeftijdsgroep in onze samenleving. Naar verwachting zullen er in ons land in 2025 ongeveer 4,5 duizend 100-plussers zijn. Deze toename kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan dalende sterftecijfers op gevorderde leeftijd. Uit tal van publicaties blijkt dat 100-plussers, ook nu al, opvallend gezond zijn en weinig kampen met chronische ouderdomsziekten. Zo overlijdt minder dan een op de twintig aan kanker.

Doodsoorzaken overledenen van 65–70 jaar en 100 jaar of ouder, 2012

Doodsoorzaken overledenen van 65–70 jaar en 100 jaar of ouder, 2012

In de toekomst meer mannen 100 jaar

Onder de 100-plussers vormden vrouwen de overgrote meerderheid. Bij hen zit ook de sterkste groei: sinds 2000 is hun aantal meer dan verdubbeld. Het aantal mannen van 100 jaar of ouder bleef enigszins achter. Tot 2025 zal ook het aantal mannen onder de 100-plussers naar verwachting beduidend stijgen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de afgelopen twee decennia de overlevingskansen van mannen meer zijn gestegen dan die van vrouwen. Een verklaring hiervoor is dat mannen steeds minder zijn gaan roken en vrouwen juist meer. De verbetering van de gezondheidzorg vanaf het begin van deze eeuw heeft er voorts aan bijgedragen  dat voor zowel vrouwen als mannen van 65 jaar de kans verdubbelde om 100 jaar te worden. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet.

100-plussers naar leeftijd en geslacht, 1 januari 2014

100-plussers naar leeftijd en geslacht, 1 januari 2014

Relatief weinig 100-plussers t.o.v. Europa

In Europa is Nederland een hekkensluiter met het aandeel 100-plussers in de bevolking. In ons land zijn er 115 honderd-plussers op een miljoen inwoners. In Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland is dit aantal meer dan twee keer zo hoog. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in deze landen. Italië en Griekenland behoren  tot  de meest vergrijsde landen van Europa.

100-plussers in enkele Europese landen, 2013

100-plussers in enkele Europese landen, 2013