Vertrouwen consument neemt toe

De stemming onder consumenten verbetert in oktober. Het consumentenvertrouwen stijgt 4 punten en komt uit op -3, meldt het CBS vandaag. In oktober kregen consumenten weer meer vertrouwen in de economie. De koopbereidheid veranderde nauwelijks.

Met -3 ligt het consumentenvertrouwen in oktober boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Weer positief over economie

Het vertrouwen in de economische situatie neemt in oktober aanzienlijk toe. De deelindicator Economisch klimaat verbetert 10 punten en komt uit op 8. Daarmee zijn de optimisten bij het oordeel over de economie weer in de meerderheid. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden als over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbetert.

Economisch klimaat, seizoengecorrigeerd

Economisch klimaat, seizoengecorrigeerd 
Koopbereidheid vrijwel onveranderd

De koopbereidheid verandert van september op oktober nauwelijks. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen verbetert 1 punt en kwam uit op -10. Consumenten zijn iets minder negatief over hun financiën in de komende 12 maanden. Ook vinden ze de tijd iets minder ongunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, dan een maand eerder.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

Vandaag publiceert het CBS ook over de investeringen in vaste activa.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.