Meer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

© ANP

In september 2014 zijn 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 59 meer dan in augustus. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat september een zittingsdag meer telde dan augustus. Ten opzichte van juli, dat evenveel zittingsdagen telde als september, is het aantal uitgesproken faillissementen veel lager.

Tot met september 2014 zijn 5 085 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is bijna 21 procent minder dan in dezelfde periode van 2013, maar wel nog bijna tweemaal zo veel als in de eerste negen maanden van 2008.

Meeste faillissementen in de handel

In de handel (groot en detail) zijn in september 2014 de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 115. Ook in de financiële dienstverlening zijn relatief veel bedrijven failliet verklaard, 83.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In september kwam het driemaandsgemiddelde uit op 540. Een maand eerder was dit 520. De ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde is wat vertekend doordat er in september twee maanden met een extra zittingsdag meetellen. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen, maar het is nog relatief hoog vergeleken met de jaren voor de crisis.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.