Bevolking

Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland, exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.