Levensverwachting

Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen in de toekomst niet zullen veranderen.