Export groeit opnieuw, vooral door de wederuitvoer

© ANP

Het volume van de export van goederen was in juli 4,7 procent groter dan in juli 2013. In juni groeide de uitvoer met 3,6 procent. De groei van de export is bijna helemaal toe te schrijven aan de wederuitvoer. Dit meldt het CBS vandaag. Het volume van de import was in juli 6,9 procent groter dan een jaar eerder. In juni groeide de import van goederen ook, maar met 2,0 procent minder sterk .

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen

Export van machines, apparaten en metaalproducten fors hoger

Voor de totale Nederlandse export geldt dat vooral de wederuitvoer, de uitvoer van eerder ingevoerde producten, groeide. De uitvoer van Nederlands product groeide nauwelijks. 

Vooral de export van machines, apparaten en metaal(producten) was flink hoger dan een jaar eerder. Dat is te danken aan zowel meer export van Nederlands product als meer wederuitvoer.

Vorige week meldde het CBS dat de elektrotechnische- en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie in juli aanzienlijk meer produceerden dan een jaar eerder. De export is voor de Nederlandse industrie zeer belangrijk.

Omstandigheden voor export in september iets gunstiger dan in augustus

Volgens de Exportradar van het CBS waren de omstandigheden voor de export in september per saldo iets gunstiger dan in augustus. Vooral de Duitse industrie presteerde veel beter dan een maand eerder. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 september 2014. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.
De maandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten met ingang van verslagmaand juli aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen (zie paragraaf handelssaldo). Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in-of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid.