Tweede raming: Economie groeit iets harder dan eerder geraamd

Uit de tweede raming van de economische groei blijkt dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,7 procent is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. Bij de flashraming van 14 augustus is de groei geraamd op 0,5 procent. De opwaartse bijstelling van 0,2 procentpunt is onder meer toe te schrijven aan kleine opwaartse bijstellingen van de consumptie door huishoudens en de investeringen in vaste activa. Het beeld van de economie is bij de tweede raming niet gewijzigd. De groei van de Nederlandse economie is vooral te danken aan de export.

De flashraming is een eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste raming komt voortdurend meer en nieuwe informatie beschikbaar over de Nederlandse economie. Zo zijn er aanvullende gegevens van bedrijven in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca beschikbaar gekomen. Deze informatie draagt er aan bij dat de economische groei in de tweede raming hoger uitkomt dan in de eerste raming. De bijstelling van de tweede raming ten opzichte van de flashraming was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,06 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Seizoenscorrecties

Bij elke nieuwe raming van de economische groei berekent het CBS nieuwe seizoensgecorrigeerde cijfers van alle reeds gepubliceerde kwartalen. Hierdoor kunnen ook de kwartaal-op-kwartaalmutaties van eerder gepubliceerde kwartalen bijgesteld worden. Zo is bijvoorbeeld de krimp van het eerste kwartaal van 2014 bijgesteld van 0,4 naar 0,3 procent.

Groei ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 1,1 procent. Volgens de flashraming was dat 0,9 procent. Deze opwaartse bijstelling is vooral toe te schrijven aan  de consumptie door huishoudens en de investeringen in bouwwerken. Het handelssaldo (export minus import) is daarentegen licht neerwaarts bijgesteld. Verder lag ook de consumptie door de overheid iets lager dan eerder berekend.

Krimp aantal banen van werknemers kleiner dan eerder gepubliceerd

Op basis van aangevulde broninformatie is ook de informatie over banen aangepast. In het tweede kwartaal van 2014 waren er volgens de tweede raming duizend banen van werknemers minder dan in het eerste kwartaal van 2014. Bij de flashraming bedroeg de daling 8 duizend banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 waren er volgens de tweede raming 70 duizend banen van werknemers minder. Bij de flashraming was de banenkrimp op jaarbasis 80 duizend.

Links:
Banen van werknemers

Beloning van werknemers

Bbp en bestedingen

De Nederlandse economie per kwartaal

Overzicht van de bijstellingen van de economische groei