Een op negen werkenden heeft baan voor minder dan twaalf uur per week

In het tweede kwartaal van 2014 waren er bijna 900 duizend personen die werk hadden voor minder dan twaalf uur per week. Dit is 11 procent van alle werkenden. Driekwart wil of kan niet meer dan twaalf uur te werken, vooral vanwege het volgen van een opleiding of studie. Kleine banen worden steeds vaker door jongeren bezet. In het tweede kwartaal van 2014 was ruim 60 procent van alle personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. Zij werken vaak als winkelpersoneel of in de bediening in de horeca.

Steeds meer jongeren met een kleine baan

Er waren in het tweede kwartaal van 2014 bijna 7,2 miljoen personen die werk hadden van twaalf uur of meer per week. Daarnaast waren er bijna 900 duizend personen met een kleine baan: zij werkten minder dan twaalf uur. Personen met een kleine baan horen volgens de nationale definitie niet tot de werkzame beroepsbevolking, maar volgens de internationale definitie wel.

Het aandeel met een kleine baan onder alle werkenden is in de periode 2004-2014 nauwelijks veranderd. Kleine banen worden wel steeds vaker door jongeren bezet. In 2014 was 62 procent van de personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. In 2004 was dat nog 53 procent.

Personen die minder dan twaalf uur per week werken, 2e kwartaal

Personen die minder dan twaalf uur per week werken, 2e kwartaal

Bijna driekwart met kleine baan wil of kan niet meer uren werken

Bijna driekwart van degenen met een kleine baan ambieert ook niet om twaalf uur of meer te werken. Dat komt vooral omdat zij het werk combineren met een opleiding of studie. Onder jongeren is een opleiding in negen op de tien gevallen de belangrijkste reden om niet meer uren te willen werken. Boven de 35 jaar zijn andere redenen het belangrijkst voor het beperkte aantal werkuren. Zorg voor het huishouden is bij zes op de tien 35- tot 45-jarigen de aanleiding. Onder 45- tot 55-jarigen geeft bijna een kwart aan dat ziekte of arbeidsongeschiktheid de reden is. Bij personen van 55 tot 65 jaar is prepensioen of hoge leeftijd de meest voorkomende reden.

Personen met een kleine baan naar reden niet twaalf uur of meer te willen werken, 2e kwartaal 2014

Personen met een kleine baan naar reden niet twaalf uur of meer te willen werken, 2e kwartaal 2014

Jongeren vaak werkzaam in de handel, vervoer en horeca

Vier op de tien personen met een kleine baan werken in de sectoren handel, vervoer en horeca. Van deze groep was 80 procent tussen de 15 en 25 jaar. Deze jongeren werken vaak als winkelpersoneel of in de bediening in de horeca. De kleine banen in de sectoren overheid en zorg worden vooral bezet door vrouwen.

Personen met een kleine baan naar bedrijfstak, 2e kwartaal 2014

Personen met een kleine baan naar bedrijfstak, 2e kwartaal 2014

Bronnen: