Productie industrie in juli weer hoger

© Hollandse Hoogte

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli  0,7 procent hoger dan in juli 2013. In juni kromp de productie met 1,3 procent, waarmee een reeks van acht maanden met productiestijgingen werd onderbroken. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Gemengd beeld bij de diverse branches

De elektrotechnische- en machine-industrie (6,8 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (6,4 procent) produceerden in juli aanzienlijk meer dan een jaar eerder. De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie lag op hetzelfde niveau als een jaar eerder, terwijl de productie van aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie (1,6 procent) kromp. De vier genoemde branches zijn samen goed voor bijna driekwart van de industriële productie.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Op korte termijn sterke fluctuaties

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juni op juli 2014 steeg de productie met 1,9 procent. 

Tot nog toe fluctueert de voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie in 2014 sterk. In februari werd het hoogste niveau in meer dan zes jaar bereikt. Daarop volgden zowel forse dalingen als flinke stijgingen. In juli dit jaar lag de productie 3,3 procent onder het niveau van februari, maar wel iets hoger dan gemiddeld in 2013.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming in Nederland verslechterd, lichtpuntje op Duitse afzetmarkt

De groei van de productie in juli is in lijn met het verbeterde producentenvertrouwen in die maand. In augustus is die stemming echter weer verslechterd, zoals het CBS een paar weken geleden meldde. Daarin spelen de kwakkelende economieën in de ons omringende landen een rol. Deze landen, vooral Duitsland, zijn een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten is na april vier maanden achter elkaar afgenomen en ook de groei van de Duitse industriële productie nam steeds verder af. Begin september kwam het Duitse statistiekbureau DESTATIS echter met een lichtpuntje: het rapporteerde dat de productie in juli fors hoger was dan een jaar eerder.

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht