Minder faillissementen uitgesproken

© Roel Burgler

In augustus 2014 zijn 463 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 168 minder dan in juli. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat augustus een zittingsdag minder telde dan juli. Ten opzichte van juni is het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer gelijk.

Tot met augustus 2014 zijn 4 559 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is bijna 22 procent minder dan in dezelfde periode van 2013, maar wel nog bijna tweemaal zo veel als in de eerste acht maanden van 2008.

Meeste faillissementen in de handel

In de handel (groot en detail) zijn in augustus 2014 de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 113. Ook in de financiële dienstverlening, met 77, en in de specialistische dienstverlening zoals advisering en onderzoek, met 61, zijn relatief veel bedrijven failliet verklaard.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In augustus kwam het driemaandsgemiddelde uit op 519. Een maand eerder was dit 549. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen, maar het is nog relatief hoog vergeleken met de jaren voor de crisis.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.