Vergelijking dynamische en statische koopkrachtontwikkeling

Dit is het verschil tussen de (dynamische) koopkrachtontwikkeling zoals het CBS die vaststelt en de statische koopkrachtontwikkeling die het Centraal Planbureau doorrekent.