Ontwikkeling WOZ-waarde en prijzen bestaande koopwoningen

De WOZ-index heeft betrekking op de waardeontwikkeling van de woningvoorraadstand op 1 januari van jaar j ten opzichte van de waarde op 1 januari van jaar j-1.
De Prijsindex bestaande koopwoningen laat de prijsontwikkeling van januari van jaar j ten opzichte van januari van jaar j-1 zien. De reeks is herschaald naar januari 2008 = 100.
De WOZ0-waarden van  2012, 2013 en 2014zijn voorlopige uitkomsten.