Rente uitzonderlijk laag

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald.  De rente bedroeg in augustus gemiddeld 1,2 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in juli. De stand is de laagste sinds het begin van de tijdreeks van De Nederlandsche Bank (DNB) medio 1986. De hoogste rentestand in deze reeks werd gemeten in oktober 1990 (9,2 procent).

In bijna alle Europese landen is de rente op de staatsschuld momenteel historisch laag. Nederland wordt gerekend tot de meest kredietwaardige landen van Europa en behoort daardoor tot de landen met de laagste rente.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal in september 2014 de rentetarieven aanpassen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, zal op 10 september 2014 met 0,10 procentpunt verlaagd worden naar 0,05 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, is eveneens met 0,10 procentpunt verlaagd. Dit rentetarief bedraagt vanaf 10 september -0,20 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone onder, maar dicht bij de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, is de inflatie in de eurozone in augustus uitgekomen op 0,3 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.