Geliberaliseerde huren

Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract boven een zekere grens ligt. Deze grens wordt jaarlijks aangepast en bedraagt € 699,49 in 2014.