Uitvoer groeit weer

© ANP

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 1,9 procent groter dan in juni 2013. In mei daalde de uitvoer met 3,0 procent. Het volume van de invoer was in juni 1,9 procent kleiner dan een jaar eerder. In mei kromp de invoer van goederen ook, maar iets minder (0,9 procent). De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Waarde uitvoer bedraagt ruim 36 miljard euro

De waarde van de goederenuitvoer kwam in juni uit op 36,1 miljard euro. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de ingevoerde goederen was 1,8 procent lager dan in juni 2013 en bedroeg 31,6 miljard euro. Het handelsoverschot was 4,5 miljard euro. Dat is 1,1 miljard euro meer dan in juni 2013.

De uitvoerwaarde van industriële producten, machines en transportmiddelen was in juni fors hoger dan een jaar eerder. Er is aanzienlijk meer uitgevoerd naar landen buiten de EU, de waarde van de export naar de EU-landen groeide matig.
Prijsdaling bij in- en uitvoer

De invoerprijzen waren 0,7 procent lager dan in juni 2013. Uitgevoerde goederen waren 0,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee een fractie verslechterd ten opzichte van juni 2013.
Omstandigheden voor export in augustus gunstiger dan in juli

Volgens de Exportradar van het CBS waren de omstandigheden voor de export in augustus per saldo gunstiger dan in juli. Alle vertrouwensindicatoren in de radar verbeterden, maar de Duitse industrie presteerde minder dan een maand eerder. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 14 augustus 2014. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Deze maandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten nog niet aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen. Deze overgang zal naar verwachting medio september 2014 plaatsvinden. 

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.