Toename voorraden industrie

De ondernemers in de industrie hielden in juni 3,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in juni 2013. De voorraden eindproduct zijn al drie maanden hoger dan een jaar eerder. In april en mei bedroeg de toename achtereenvolgens 0,8 en 1,9 procent. Dit meldt het CBS. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Tevredenheid over voorraden in augustus verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

De stemming van de ondernemers in de industrie over de omvang van hun voorraden is van juli op augustus wat verbeterd. Er zijn nog steeds meer ondernemers die de voorraden te groot vinden dan ondernemers die de voorraden als te klein beoordelen, maar het verschil is wat kleiner geworden. Al drie jaar is het beeld dat de ondernemers hun voorraden te groot vinden.        

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.