Meer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

© ANP

In juli zijn 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dit zijn er bijna 160 meer dan in juni dit jaar. De stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in juli. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was het aantal faillissementen wel veel lager. In juli 2013 werden 782 faillissementen uitgesproken. Juli 2013 had evenveel zittingsdagen als juli 2014.

Meeste faillissementen in de handel

In de meeste branches steeg het aantal faillissementen van juni op juli. Vooral in de handel (123), de financiële dienstverlening (112) en de specialistische dienstverlening, zoals advisering en onderzoek, (66) zijn bedrijven failliet verklaard.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In juli kwam het driemaandsgemiddelde uit op 546. Een maand eerder was dit 577. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen, maar het is nog relatief hoog vergeleken met de jaren voor de crisis.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.