Boycot raakt direct slechts 0,1 procent van de Nederlandse goederenexport

De Russische boycot van agrarische producten betreft slechts 0,1 procent van de totale Nederlandse goederenexport. Dit gaat wel voornamelijk om uitvoer van eigen makelij waar we relatief veel aan verdienen.

Relatief weinig export naar Rusland

Nederland exporteerde in 2013 voor bijna 7 miljard euro aan goederen naar Rusland. Dit is minder dan 2 procent van de totale Nederlandse export (433 miljard euro). Hiermee is Rusland elfde op de lijst van belangrijkste exportbestemmingen.
De goederen waarvoor het importverbod geldt, hadden in 2013 een waarde van 527 miljoen euro, 0,1 procent van de totale export toen. Van dit bedrag heeft de helft (257 miljoen euro) betrekking op zuivelproducten. Ook bij de geboycotte producten is het Russische aandeel bijna 2 procent. Het eerste halfjaar van 2014 werd overigens 7 procent minder uitgevoerd dan in dezelfde periode van 2013.

Waarde uitvoer naar Rusland van in 2014 geboycotte goederen, 2013

Waarde uitvoer naar Rusland van in 2014 geboycotte goederen, 2013

Groot deel geboycotte export is van eigen makelij

Maar liefst 91 procent van de geboycotte goederen voor Rusland wordt in Nederland geproduceerd. Aan deze uitvoer van eigen makelij verdienen we relatief veel. Van de totale export naar Rusland is niet meer dan 60 procent van eigen makelij. Het overige deel betreft wederuitvoer: producten die wij niet zelf maken maar eerst zelf invoeren. Aan wederuitvoer verdienen we relatief weinig. Rekenen we de wederuitvoer niet mee dan neemt het aandeel van boycotgoederen in de totale export toe van 0,1 naar 0,2 procent.

Aandeel wederuitvoer en uitvoer eigen makelij in totale uitvoerwaarde, 2013

Aandeel wederuitvoer en uitvoer eigen makelij in totale uitvoerwaarde, 2013

Litouwen het hardst getroffen

Drie landen exporteerden in 2013 in waarde meer goederen naar Rusland dan Nederland. Dat zijn Duitsland (exportwaarde 36 mld. euro), Italië (11 mld. euro) en Polen (8 mld. euro). In verhouding tot hun export voerden de Baltische staten en Finland het meest naar Rusland uit. Dat is niet vreemd aangezien het buurlanden van Rusland zijn.
Door de boycot op agrarische producten worden Litouwen, Polen, Nederland, Duitsland en Spanje in euro’s het meest geraakt. Als we rekening houden met de omvang van de eigen export dan wordt Litouwen van alle EU-landen met afstand het hardst getroffen. Van de totale Litouwse export wordt ongeveer 3,5 procent direct geraakt.

Aandeel Rusland in totale uitvoer EU-landen, 2013

Aandeel Rusland in totale uitvoer EU-landen, 2013

Pascal Ramaekers, Wiel Packbier en Ralph Wijnen

Bronnen:
Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak
Bijna 4 duizend bedrijven exporteren naar Rusland
Nederlandse uitvoer, uitvoer naar Rusland en uitvoer boycotgoederen naar Rusland, 2013