Producentenvertrouwen op hoogste niveau in drie jaar

© ANP

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in juli verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen komt uit op 1,2. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. Het vertrouwen van producenten bereikte de hoogste waarde sinds juli 2011. De stijging van het producentenvertrouwen is vooral toe te schrijven aan een verbeterd oordeel over hun orderportefeuille.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Licht positief over orderpositie

In juli waren de producenten in de industrie licht positief over hun orderportefeuille. Hun oordeel over de orderportefeuille is sinds mei 2013 vrijwel onafgebroken verbeterd. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde. De producenten zijn eveneens positief over de productie in de komende drie maanden, zij het iets minder dan in de voorgaande maanden. 

Bezettingsgraad valt wat terug

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is voor het eerst in een jaar iets afgenomen, van 80,2 in april naar 79,7 procent in juli. Eerder deze maand maakte het CBS bekend dat de productie van de industrie sinds oktober 2013 toeneemt. De groei liep in mei wel iets terug. De afgelopen maanden is er meer geïnvesteerd in productiecapaciteit (machines, installaties, computers) dan een jaar eerder.

Bezettingsgraad industrie, eerste maand van kwartaal

Bezettingsgraad industrie, eerste maand van kwartaal
 
Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.