Ondernemers industrie houden meer voorraad aan

De ondernemers in de industrie hielden in mei 1,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in mei 2013. In april waren de voorraden eindproduct 0,7 procent hoger. Dit meldt het CBS. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden weinig veranderd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

De stemming van de ondernemers in de industrie over de omvang van hun voorraden is van juni op juli weinig veranderd. Nog altijd overtreft het percentage ondernemers dat de voorraden te groot vindt het percentage ondernemers dat de voorraden als te klein beoordeelt. Dit is al meer dan drie jaar het geval.        

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.