Basisonderwijs

Onder basisonderwijs wordt verstaan het onderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs (WPO). Het reguliere en speciale basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4-12 jaar.