Bedrijven

Bedrijven met tien of meer werkzame personen. In figuur 2 van dit artikel gaat het om de nationale onderzoekspopulatie; bedrijven in de SBI 2008 secties C-N en Q. Ten behoeve van de internationale vergelijking (figuur 1 en 3) gaat het om de internationaal overeengekomen onderzoekspopulatie; bedrijven in de SBI 2008 secties C-N exclusief K.