Nederlandse bedrijven zeer actief op Twitter

Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van sociale media. Ze doen dit bijvoorbeeld om te communiceren met klanten en partners, maar ook om gewoonweg zichtbaar te zijn. Binnen de Europese Unie lopen de bedrijven in Nederland voorop wat betreft het gebruik van Twitter

Ruim een kwart op Twitter

In 2013 gebruikte 27 procent van de bedrijven in Nederland blogs of microblogs, zoals Twitter. In de EU maakte gemiddeld slechts 10 procent van de bedrijven gebruik van Twitter of soortgelijke media.

Gebruik van Twitter en andere (micro)blogs door bedrijven, 2013

Gebruik van Twitter en andere (micro)blogs door bedrijven, 2013

Sociale netwerken het populairst

Sociale netwerken zijn onder bedrijven de populairste vorm van sociale media 46 procent had in 2013 een account bij een netwerk zoals Facebook of LinkedIn. In 2012 was dit nog maar 35 procent. Eén op de tien bedrijven is in 2013 dus voor het eerst actief geworden op een sociaal netwerk. Naast het eerdergenoemde gebruik van microblogs zoals Twitter, was het plaatsen van filmpjes en foto’s op websites als YouTube populair (23 procent). Wiki’s werden minder vaak gebruikt (7 procent). In 2013 is het gebruik van alle vormen van sociale media onder de bedrijven in Nederland toegenomen.

Gebruik van sociale media door bedrijven, naar type

Gebruik van sociale media door bedrijven, naar type

Veelzijdige toepassingen sociale media

Zowel in Nederland (76 procent) als in de EU gebruikten de meeste bedrijven sociale media om het imago van het bedrijf te ontwikkelen en voor marketing van producten. Bedrijven in Nederland maakten van praktisch alle toepassingen van sociale media meer gebruik dan gemiddeld in de EU. Vooral bij het werven van personeel (50 procent) en het samenwerken met andere bedrijven (44 procent) was het verschil met de EU groot.

Toepassingen van sociale media door bedrijven, 2013

Gebruik van sociale media door bedrijven, naar type

Een op drie bedrijven legt richtlijnen vast

Ruim een op de drie bedrijven (36 procent) had een formeel beleid vastgelegd voor het gebruik van sociale media. Er is bijvoorbeeld vastgelegd dat niet iedere medewerker ‘namens’ het bedrijf berichten op sociale media plaatst. In 2012 was dit nog een op de vier bedrijven.

Danny Pronk

Bronnen: