Conjunctuurbeeld vrijwel stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van mei op juni vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel is broos en maakt al een aantal maanden pas op de plaats. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt iets minder diep in de fase van herstel dan een aantal maanden geleden.

Het consumentenvertrouwen veranderde van mei op juni niet. De indicator bleef staan op -2. De stemming onder consumenten is sinds de zomer van 2013 sterk verbeterd, maar de indicator is nog negatief. Ook het vertrouwen van ondernemers in de industrie verbeterde in juni niet. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd op 0,7. De stemming onder ondernemers is voorzichtig optimistisch.

Ook de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishoudens verbeterden. Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,0 procent groter dan een jaar eerder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 5,8 procent hoger. Huishoudens besteedden 0,1 procent minder aan goederen en diensten dan in april 2013.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in april 2,1 procent hoger dan in april 2013. Er zijn in mei 551 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Het beeld van de arbeidsmarkt blijft somber. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in mei iets terug. Met 8,6 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid echter hoog. Er waren in het eerste kwartaal wel meer vacatures dan in het vierde kwartaal van 2013. Het totaal aantal uitzenduren groeide in het eerste kwartaal van 2014 met 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De toename was iets kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het eerste kwartaal van 2014. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2013 kromp de economie met 0,6 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder was er in het eerste kwartaal een nulgroei van de Nederlandse economie.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.