CBS kiest voor internationale definities werkloosheid en inflatie

Met ingang van 2015 zal het CBS de definitie van de International Labour Organisation gebruiken als hoofdindicator van de werkloosheid. Voor de inflatie zal het CBS de internationale Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) gaan volgen. Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS, zegt hierover: “Deze stap maakt deel uit van een bredere strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities om onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. Daarnaast zal het CBS steeds vaker gebruik maken van aanvullende indicatoren om complexe financieel-economische fenomenen adequaat te beschrijven.”

Werkloosheid

Het CBS publiceert maandelijks over de werkloosheid en de beroepsbevolking in Nederland, op basis van twee benaderingen: de nationale definitie en vanaf 2001 ook de internationale definitie. Het belangrijkste verschil is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de internationale definitie, die aansluit bij de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO), wordt iedereen geteld die werkt of wil werken, ook scholieren met kleine bijbaantjes. Dat betekent dat de grens op 1 uur per week ligt. De nationale definitie omvat alleen mensen die substantieel werk hebben of willen en voor wie betaald werk een (zeer) belangrijk onderdeel is van hun dagelijks leven. Daarom is de grens bij 12 uur per week gelegd. De indicatoren brengen daarmee verschillende dimensies van de arbeidsmarkt in beeld.
Het CBS stapt dus met ingang van 2015 over op de internationale definitie, maar zal daarnaast ook andere maatstaven gebruiken om het beeld over de werkloosheid te completeren en de verschillende dimensies van de arbeidsmarkt adequaat te beschrijven.

Inflatie

Het CBS publiceert op dit moment twee cijfers voor de inflatie. De Consumentenprijsindex (CPI) en de Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), die volgens richtlijnen van de Europese Unie wordt samengesteld. Het CBS wil één consumentenprijsindex, en wel de HICP,  in de publicaties centraal stellen. Over de precieze samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop de HICP is gebaseerd, moet echter nog Europese besluitvorming plaatsvinden, bijvoorbeeld hoe rekening moet worden gehouden met de kosten van de eigen woning.  Tot het  moment dat daarover zekerheid is, hanteert het CBS ook de nationale definitie.