Ondernemers industrie zijn voorzichtig positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is van mei op juni niet veranderd. De indicator van het producentenvertrouwen bleef staan op 0,7. Dit meldt het CBS. De stemming onder de ondernemers is al vier maanden voorzichtig positief.

Minder negatief over orderpositie

De producenten in de industrie waren in juni minder negatief over hun orderpositie dan in mei. Daartegenover staat dat ze wat minder positief waren over de productie in de komende drie maanden en over hun voorraden gereed product. Het optimisme over de toekomstige productie nam voor de derde achtereenvolgende maand af.

Eerder deze maand maakte het CBS bekend dat de productie van de industrie in de maanden oktober 2013 tot en met april 2014 onafgebroken hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is het afgelopen jaar toegenomen. Ook is er de afgelopen maanden meer geïnvesteerd in productiecapaciteit (machines, installaties, computers).

 Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Somberder over de werkgelegenheid

Voor de tweede maand op rij waren de ondernemers in de industrie somberder over de verwachte personeelssterkte in hun branche dan een maand eerder. In juni verwachtte 15 procent dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl 9,6 procent rekende op een toename. Eerder meldde het CBS dat in het eerste kwartaal van 2014 het aantal banen van werknemers in de industrie afnam t.o.v. een kwartaal eerder.

Verwachte ontwikkeling personeelssterkte komende drie maanden

Verwachte ontwikkeling personeelssterkte komende drie maanden

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.