Minder bedrijven en instellingen failliet

© ANP

In mei zijn 551 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Een maand eerder waren er dat nog 716. De fikse daling is echter vooral toe te schrijven aan het feit dat april een extra zittingsdag van de rechtbank kende. Vergeleken met mei 2013, toen 800 faillissementen werden uitgesproken, is het aantal faillissementen echter ook fors lager (31 procent). Zowel vorig als dit jaar had mei vier zittingsdagen.

Vooral minder faillissementen in handel en specialistische dienstverlening

Het aantal faillissementen nam vooral flink af in de handel en in de specialistische dienstverlening (onder meer advisering en onderzoek). Niettemin gingen net als in de voorgaande maanden in deze twee branches de meeste bedrijven failliet, respectievelijk 94 en 86. 

Aantal faillissementen in de eerste vijf maanden van 2014 redelijk stabiel

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Het aantal faillissementen kan hierdoor van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.
Met 598 tegen 617 was ook het driemaandsgemiddelde in mei lager dan in april. Het gemiddelde schommelt in de eerste vijf maanden van dit jaar rondom de 600. Het aantal faillissementen daalde in de tweede helft van 2013 sterk, maar de daling zet dit jaar vooralsnog niet door.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
 
 
Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.