Geboorteregelende methode

De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op het nieuwe Onderzoek Gezinsvorming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het onderzoek dat om de vijf jaar wordt gehouden heeft plaatsgevonden in de periode april tot en met oktober 2013. Er hebben ruim 10 duizend personen van 18 tot 80 jaar meegedaan met het onderzoek. Een vergelijking wordt gemaakt met het Onderzoek Gezinsvorming uit 2003.

Doel van het Onderzoek Gezinsvorming is informatie verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan.

De enquêtevragen over het gebruik van geboorteregelende methoden zijn uitsluitend gesteld aan respondenten van 18 tot 45 jaar om inzicht te krijgen in het gebruik ervan voor het voorkómen van een zwangerschap.

Abortus valt in dit onderzoek niet onder de geboorteregelende methoden.