Werknemers geven voorkeur aan zekerheid in pensioen

Werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen blijken, desgevraagd, vooral voorkeur te geven aan financiële zekerheid voor hun oude dag. Het merendeel wil geen lager pensioen, ook al betekent dit langer doorwerken en/of een hogere pensioenpremie.  Een opvallend grote groep heeft daarentegen geen mening over de gevraagde pensioenkwesties.

Langer doorwerken om pensioenstelsel te kunnen handhaven

Het CBS heeft aan de hand van vier pensioendilemma’s onderzocht hoe werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, denken over de pensioenproblematiek. Daaruit blijkt dat  ruim de helft van de werknemers het logisch vindt dat mensen langer moeten doorwerken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Deze keus wordt vaak onderbouwd met het argument dat mensen langer gezond blijven en ouder worden. Daar staat bijna een kwart tegenover die het juist logischer vindt dat de pensioenen verlaagd worden. Langer doorwerken zou volgens veel van hen voor veel mensen niet realistisch zijn.

Mening van werknemers over pensioendilemma 1 en 2, 2013

Mening van werknemers over pensioendilemma 1 en 2, 2013

Voorkeur voor hogere premie bij te weinig geld in pensioenkas

Als er te weinig geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen, kiest een naar verhouding klein aandeel (28 procent) voor verlaging van de huidige pensioenen. Het belangrijkste argument om niet voor deze optie te kiezen is dat mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzitten voor dit pensioen hebben betaald. Het alternatief, een hogere premie voor werknemers en werkgevers, kan met bijna de helft op meer steun rekenen.

Meerderheid prefereert hogere premie nu, met later een hoger pensioen

Indien werknemers zelf een pensioenregeling zouden mogen kiezen, dan prefereert ruim de helft een hogere premie nu, resulterend in een hoger pensioen. Zij vinden, zo is de redenering, het belangrijk om hun levensstandaard te kunnen behouden en om leuke dingen te kunnen
blijven ondernemen. Ruim 30 procent zou liever een lagere premie betalen, en later een lager pensioen ontvangen.

Mening van werknemers over pensioendilemma 3 en 4, 2013

Mening van werknemers over pensioendilemma 3 en 4, 2013

Geen risico lopen met oudedagvoorziening

Veruit het grootste deel (73 procent) is voorstander van een regeling waarin pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook al vallen de pensioenen dan waarschijnlijk lager uit. Werknemers willen geen risico lopen met hun pensioengeld. Slechts 9 procent prefereert een risicovol beleggingsbeleid.

Pensioenkwesties voor veel werknemers moeilijk

Bij alle vier pensioendilemma’s valt op dat een groot deel geen mening heeft. Dit komt waarschijnlijk doordat werknemers het moeilijke kwesties vinden.

Rianne Kloosterman en Hans Schmeets

Bron: Meningen over pensioenkwesties (in Sociaaleconomische trends 2014)