Groei bijstand houdt aan

  • Aantal bijstandsontvangers op niveau eind jaren negentig
  • Sterke stijging onder jongeren in eerste kwartaal

Het aantal bijstandsontvangers is in het eerste kwartaal van 2014 met 13 duizend gestegen tot 426 duizend. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Ondanks signalen dat de economie weer aantrekt, is er in de bijstand vooralsnog geen omslag zichtbaar. Personen met een bijstandsuitkering hebben doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vinden daardoor minder snel werk dan bijvoorbeeld WW’ers.

Sterk verslechterde arbeidsmarkt in 2013 werkt nog door

Sinds 2009 is het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-gerechtigde leeftijd met ruim 120 duizend gestegen. Vanaf begin 2013 ging de stijging in een versneld tempo, doordat de arbeidsmarkt in dat jaar sterk verslechterde. Er gingen toen veel banen verloren en het aantal personen met een WW-uitkering nam toe, van wie een minderheid doorstroomde naar de bijstand.
Het CBS heeft eerder bericht over tekenen van economisch herstel. Ondernemers zijn nu minder pessimistisch over hun investeringsplannen en de toekomstige omvang van hun personeelsbestand. Er is een daling van het aantal WW-uitkeringen en een lichte toename van het aantal vacatures. Vooralsnog leidt dit echter niet tot een afname van het bijstandsvolume. Bijstandsontvangers zijn doorgaans mensen die al relatief lang zonder werk zitten. Zij hebben gemiddeld minder kans snel een baan te vinden. Eind maart 2014 telde Nederland 426 duizend personen met een bijstandsuitkering. Een dergelijk groot aantal is sinds eind jaren negentig niet meer waargenomen.

Stijging het sterkst onder jongeren

Procentueel was de stijging van bijstandsontvangers tot 27 jaar in het eerste kwartaal van 2014 met bijna 7 procent sterker dan die in de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal jongeren met bijstand is daarmee boven het niveau van juni 2013 uitgekomen. In de tussenliggende periode waren er juist minder jongeren met bijstand. De ontwikkeling onder jongeren hangt samen met een grilliger arbeidspatroon. Werkende jongeren hebben steeds vaker een flexibel dienstverband en kortdurende banen. Hierdoor bouwen zij geen of weinig WW-rechten op, waardoor zij na het verlies van hun baan eerder in de bijstand terechtkomen. Zij komen echter ook weer eerder aan de slag.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.