Steeds meer vrouwen in Europees Parlement

Het aandeel vrouwen in het Europees Parlement is de afgelopen decennia gestaag gestegen. In 1979, toen het Europees Parlement voor het eerst rechtstreeks werd gekozen, bestond 16 procent van de Europarlementariërs uit vrouwen. In het huidige parlement is dat 36 procent. Van de 26 Nederlandse leden is 46 procent een vrouw.

Vrouwen in Europees Parlement

Vrouwen in Europees Parlement

Meeste EU-landen hebben een derde of meer vrouwelijke Europarlementariërs

Van 21 van de 28 EU-landen is minstens een derde van de Europarlementariërs een vrouw. Finland heeft met 62 procent het hoogste aandeel vrouwen in het Europarlement, gevolgd door Denemarken met 54 procent. Nederland staat op de zesde plaats, na Kroatië, Estland, Malta en Slovenië die elk de helft van hun zetels bezet hebben door vrouwen. De afvaardigingen van Luxemburg (17 procent), Polen (20 procent) en Italië (22 procent) kennen het laagste aandeel vrouwen.

Vrouwen beter opgeleid en actiever op arbeidsmarkt en in politiek

De opmars van de vrouwelijke Europarlementariër hangt samen met de toegenomen emancipatie van vrouwen in Europa. Vrouwen zijn beter opgeleid, participeren meer op de arbeidsmarkt en ook in de politiek. Ook hebben sommige landen een minimumaandeel van vrouwelijke kandidaten op kandidatenlijsten voor verkiezingen vastgelegd in de wet, zoals België, Spanje, Ierland, Frankrijk, Portugal en Kroatië. Daarnaast zijn er politieke partijen die op eigen initiatief een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen nastreven.

Vrouwen in Europees Parlement per lidstaat, 2014

Vrouwen in Europees Parlement per lidstaat, 2014

Ook aandeel vrouwen in nationale parlementen gestegen

In alle lidstaten zijn er ook meer vrouwen in het nationale parlement gekomen. Zo waren er in 1993 vijf landen waar het percentage vrouwen in het parlement boven de 20 uitkwam, in 2013 was dat in 22 landen het geval.
Nederland neemt met 39 procent vrouwelijke Tweede Kamerleden de vierde plaats in binnen de EU, na Zweden (45 procent), Finland (43 procent) en Denemarken (39 procent). In Hongarije en Cyprus is het aandeel vrouwen in het nationaal parlement met respectievelijk 9 en 11 procent het laagst.

Vrouwen in nationale parlementen EU-landen

Vrouwen in nationale parlementen EU-landen

Lydia Geijtenbeek

Bron: Aandeel vrouwen in Europees Parlement en in nationaal parlement (maatwerk)