Dubbel tellen

Om het gebruik van milieutechnisch goede biobrandstoffen te stimuleren, mogen deze dubbel tellen voor de verplichting voor leveranciers van benzine en diesel tot het leveren van hernieuwbare energie voor vervoer. Deze dubbeltelling geldt ook voor de transportdoelstelling voor Nederland uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie, maar niet voor de totaal doelstelling uit dezelfde Richtlijn en is ook niet toegepast in dit artikel.