Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
  • Werkloosheid in april licht gestegen
  • Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren
  • Aantal WW-uitkeringen in april met 11 duizend gedaald
  • In april 10 procent minder nieuwe uitkeringen dan in maart

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend  personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af. Dat komt echter niet doordat er meer banen zijn bijgekomen, maar vooral doordat jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in april 2014  uitkwam op 443 duizend, 11 duizend minder dan in maart en 64 duizend meer dan in april 2013.

Werkloosheid licht gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april uit op 687 duizend personen. De werkloosheid liep minder snel op dan in december, januari en februari, toen er maandelijks nog ruim 10 duizend werklozen bijkwamen. Gemiddeld groeide de werkloze beroepsbevolking de afgelopen drie maanden met 3 duizend personen.

Arbeidsdeelname afgenomen

Het aantal werkenden is meer afgenomen dan dat het aantal werklozen is toegenomen. De werkzame beroepsbevolking kromp de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend personen per maand. De totale arbeidsdeelname (werkzame- plus werkloze beroepsbevolking als aandeel van de bevolking) is daarmee afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door jongeren die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door te blijven studeren.

In april kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking.  Volgens de ILO-definitie was dat 7,2 procent.

Veel minder uitkeringen aan jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in april 2014 met 2,3 procent af tot 443 duizend. In april vorig jaar bleef het aantal uitkeringen nog gelijk. Vrijwel alle sectoren laten in april 2014 vergeleken met maart een daling zien van het aantal WW-uitkeringen. De afname is het grootst bij seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid. De daling van het aantal uitkeringen doet zich voor in bijna alle leeftijdsgroepen. Alleen bij de 55-plussers was sprake van een lichte stijging. Onder jongeren tot 25 jaar was de daling met 10 procent het sterkst. Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren is nu weer terug op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden. Onder 55-plussers daarentegen steeg aantal lopende uitkeringen vergeleken met april vorig jaar met ruim een kwart.

Meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

UWV verstrekte in april 42 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 10 procent minder dan in maart. Ook t.o.v. april vorig jaar werden er veel minder nieuwe uitkeringen verstrekt. Er werden 53 duizend uitkeringen beëindigd, 1 procent minder dan in maart en bijna 16 procent meer dan in april 2013. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen nam afgelopen maand toe met 3,5 procent tot 27 duizend. Vergeleken met een jaar geleden werden er 16 procent meer uitkeringen vanwege werkhervatting beëindigd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.