export in maart 1,3 procent hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 1,3 procent groter dan een jaar eerder. Dat is in dezelfde orde van grootte als in februari. Door het relatief zachte weer in de eerste maanden van 2014 was er minder vraag vanuit het buitenland naar aardgas. Dit drukte de export. Het volume van de invoer van goederen was 3,8 procent groter dan in maart 2013. In februari groeide de invoer licht (0,3 procent). De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam in maart uit op 37,5 miljard euro. Dat is 1,6 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde was 0,5 procent hoger dan in maart 2013 en kwam uit op 32,6 miljard euro. Het handelsoverschot kwam uit op 4,9 miljard euro. Dat is 0,8 miljard euro minder dan in maart 2013.

De invoerwaarde en de uitvoerwaarde van minerale brandstoffen waren fors lager dan een jaar eerder. De handelswaarde van industriële producten was daarentegen duidelijk hoger. De waarde van de handel met EU-landen was iets lager dan in maart 2013. Naar landen buiten de EU werd duidelijk minder uitgevoerd. De invoer uit niet EU-landen was wel hoger dan een jaar eerder.

De in- en uitvoerprijzen lagen in maart op een lager niveau dan een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren 2,9 procent lager, de invoerprijzen 3,2 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van maart 2013 verbeterd.

De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Exportradar van mei zijn de omstandigheden voor de export iets minder gunstig dan een maand eerder.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.