Internetvaardigheid

Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ wordt door alle EU lidstaten uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Er is informatie verzameld over de toegang tot en het gebruik van ICT-apparatuur en internet onder personen en huishoudens. In Europees verband wordt hierover gerapporteerd voor de bevolking tussen de 16 en 75 jaar exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen. Er is in Europees verband gevraagd naar zes activiteiten die mensen al eens hebben uitgevoerd op internet, om zo hun internetvaardigheid te kunnen vaststellen. Dit zijn:
• een zoekmachine gebruiken om informatie te vinden
• een e-mail sturen met bijgevoegde documenten (attachments)
• berichten achterlaten op chatrooms, nieuwsgroepen of discussiefora
• internet gebruiken om te telefoneren (bijvoorbeeld via Skype)
• mappen delen om muziek of films uit te wisselen
• een webpagina ontwerpen.
Vervolgens zijn deze activiteiten gebruikt om personen in drie categorieën te classificeren: weinig vaardigheden (een of twee activiteiten uitgevoerd), gemiddelde vaardigheden (drie of vier activiteiten uitgevoerd) en veel vaardigheden (vijf of zes activiteiten uitgevoerd).
Terug naar artikel