Vertrouwen consumenten neemt verder toe

De stemming onder consumenten is iets verbeterd. Het consumentenvertrouwen kwam in april uit op -5, tegen -7 in maart. Consumenten waren weer positiever over de economie, maar hun koopbereidheid bleef onveranderd laag. Het consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 vrijwel onafgebroken toegenomen en ligt nu op hetzelfde niveau als begin 2011.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

Consumenten waren optimistischer over het economisch klimaat. Ze oordeelden wat positiever over de economische situatie in de komende 12 maanden dan in maart. Bovendien waren ze veel minder somber over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden. De deelindicator Economisch klimaat steeg 3 punten en kwam uit op 7. Het vertrouwen in de economie is al bijna zeven jaar niet zo groot geweest.

Voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies vonden consumenten de tijd net zo ongunstig als een maand eerder. Ook over hun eigen financiële situatie waren ze even negatief. Per saldo bleef de deelindicator Koopbereidheid onveranderd op -13. De koopbereidheid is nog steeds gering.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.