Hoofdkostwinner

De hoofdkostwinner is de persoon in het huishouden met de belangrijkste sociaaleconomische positie. Wie binnen een huishouden de hoofdkostwinner is, is afhankelijk van het inkomen en van de samenstelling van het huishouden. De hoofdkostwinner wordt aan de hand van de volgende, achtereenvolgend te hanteren, criteria bepaald:

1) Bij een eenoudergezin is in alle gevallen de ouder de hoofdkostwinner.

2) Bij (echt)paren is altijd een van de partners de hoofdkostwinner: 

   a. De partner met het hoogste inkomen uit onderneming (ook indien dit negattief is)

   b. De partner met het hoogste persoonlijk inkomen.

3) Degene met het hoogste inkomen uit onderneming (ook indien dit negatief is).

4) Degene met het hoogste persoonlijk inkomen.