Perenpluk voor eerst groter dan appelpluk

In 2013 was de perenoogst voor het eerst groter dan de appeloogst. Er werd 327 miljoen kilogram peren geoogst tegenover 314 miljoen kilogram appels. Het perenareaal steeg ten opzichte van 2012 met 4 procent en de oppervlakte appels daalde licht. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Oogstraming appels en peren 2013.

Oogst appels en peren

Oogst appels en peren

Meer oppervlakte peer

De hoge perenoogst in 2013 is toe te schrijven aan de forse stijging van het perenareaal en de hoge opbrengst per hectare dat jaar. Vanaf 1947 daalde het areaal peer langzaam van 13 900 tot 5 000 hectare in 1989. Vanaf 1990 steeg het areaal peer en ook de opbrengst per hectare nam toe.

In 2012 was het areaal peren met 8 169 hectare voor het eerst groter dan het areaal appel (toen 7 948 hectare). In 2013 steeg het areaal peren verder tot 8 509 hectare, terwijl het areaal appels iets verder afnam tot 7 906 hectare. De perenoogst was met 327 miljoen kilo iets kleiner dan in het recordjaar 2011. Toen werd er 336 miljoen kilo peren geoogst, maar het areaal was toen wel 300 hectare kleiner.

Oppervlakte appels en peren

Oppervlakte appels en peren

Nederland perenland

Reden voor de recordoogst van 2011 waren de ideale weersomstandigheden in dat jaar. De perenboom is gevoeliger voor nachtvorst dan de appelboom, mede hierdoor fluctueert de perenopbrengst stevig. Toch is Nederland een gunstig land voor de perenteelt door de doorgaans milde winters. De afgelopen halve eeuw is de perenopbrengst per hectare verviervoudigd. Nederland is in de EU de op drie na grootste perenproducent. Alleen in Italië, Spanje en België is de totale perenoogst doorgaans groter.

Conference belangrijkste perenras

Conference is met afstand het perenras met de grootste oogst. In 2013 werd 256 miljoen kilogram geoogst. De nummer twee, Doyenné du Comice, was goed voor een oogst van 28 miljoen kilo. Van het populairste appelras (Elstar) werd 123 miljoen kilogram geoogst. Verder is er 66 miljoen kilogram appels geplukt van het ras Jonagold.

Oogst appel en peer naar soort, 2013

Oogst appel en peer naar soort, 2013

Renzo Ghianni

Bron: StatLine, Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren per ras en regio