Economie groeit met 0,9 procent

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 groeide de economie met 0,8 procent. De investeringen in vaste activa waren 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 1,0 procent groter. Het volume van de invoer was 0,2 procent groter. Huishoudens besteedden 0,6 procent minder dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,5 procent lager.

Goederenproducenten produceerden 2,3 procent meer. De industriële productie was 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie nam 2,7 procent toe. De productie van commerciële dienstverleners was 0,9 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2012 Niet-commerciële dienstverleners produceerden 0,9 procent minder.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van de economische groei en de daaraan gerelateerde indicatoren in het vierde kwartaal van 2013. Ze kunnen zijn bijgesteld ten opzichte van de op 14 februari 2014 gepubliceerde eerste raming van de economische groei. Ook de cijfers over de eerste drie kwartalen van 2013 zijn opnieuw berekend.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.