Detailhandel zet iets meer om

De detailhandel zette in januari 0,9 procent meer om dan in januari 2013. De  verkochte artikelen waren 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 0,7 procent groter. De samenstelling van de koopdagen was in januari dit jaar gunstiger dan in januari 2013. Het opwaartse effect hiervan op de omzet wordt geraamd op ongeveer 1 procent.

Winkels in de food-sector behaalden 2,1 procent meer omzet. De omzet van de supermarkten nam minder hard toe dan die van de speciaalzaken. De prijzen in de food-sector stegen met 1,4 procent, het volume van de omzet was 0,7 procent groter.
De omzet van de winkels in de non-foodsector lag op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De prijzen van de verkochte artikelen waren 0,1 procent lager, het volume was 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. Winkels in consumentenelektronica, doe-het-zelfzaken, winkels in huishoudelijke artikelen, woninginrichters, textielsupermarkten en drogisterijen behaalden minder omzet. Winkels in bovenkleding zetten daarentegen flink meer om.

Het overgrote deel van de detailhandelsomzet wordt gegenereerd door ondernemers met een winkel. De winkels in de non-food-sector waren in 2013 goed voor 48 procent van de totale detailhandelsomzet. Het aandeel van winkels in de foodsector kwam uit op 37 procent. Tankstations droegen 9 procent bij en de detailhandel niet-in-winkel zorgde voor de resterende 6 procent. Tot de detailhandel niet-in winkel behoren ook bedrijven die hoofdzakelijk via postorder en/of internet aan consumenten verkopen. Deze bedrijven presteren al geruime tijd beter dan de winkels. In januari was hun omzet 8,2 procent hoger dan een jaar eerder.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 13 maart 2014 gepubliceerde bericht over de detailhandel. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel 
Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.