Bedrijven investeren meer

In januari 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in januari 2013. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in de bouw en in machines. Het is de vierde maand op rij dat de bedrijfsinvesteringen hoger lagen dan een jaar eerder.

De stijging van de bedrijfsinvesteringen is een stuk kleiner dan in december 2013. Dat heeft vooral te maken met de autoverkopen. In december was er een zeer forse stijging van de autoverkopen. Bedrijven anticipeerden op fiscale maatregelen die per 1 januari 2014 zijn ingegaan. In januari was dat effect uitgewerkt en liepen de autoverkopen terug. De investeringen in de burgerlijke en utiliteitsbouw en ook in machines waren echter flink hoger dan in januari 2013. 

Januari 2014 heeft evenveel werkdagen als januari 2013. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume) 
De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van maart 2014 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets verbeterd.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.