Detailhandel zet iets meer om

De detailhandel zette in januari 0,8 procent meer om dan in januari 2013. De  verkochte artikelen waren 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 0,6 procent groter. De samenstelling van de koopdagen was in januari dit jaar gunstiger dan in januari 2013. Het opwaartse effect hiervan op de omzet wordt geraamd op ongeveer 1 procent.

Winkels in de food-sector behaalden 2,1 procent meer omzet. De omzet van de supermarkten nam minder hard toe dan die van de speciaalzaken. De prijzen in de food-sector stegen met 1,4 procent, het volume van de omzet was 0,8 procent groter.

De omzet van de winkels in de non-foodsector lag op hetzelfde niveau als een jaar eerder, net als de prijzen van de verkochte artikelen en het volume. Binnen de non-foodsector liep het beeld uiteen. Winkels in consumentenelektronica, doe-het-zelfzaken, woninginrichters, textielsupermarkten en drogisterijen behaalden minder omzet. Winkels in bovenkleding zetten daarentegen flink meer om. De omzet van winkels in huishoudelijke artikelen was iets hoger dan een jaar eerder.

Het overgrote deel van de detailhandelsomzet wordt gegenereerd door ondernemers met een winkel. De winkels in de non-food-sector waren in 2013 goed voor 48 procent van de totale detailhandelsomzet. Het aandeel van winkels in de foodsector kwam uit op 37 procent. Tankstations droegen 9 procent bij en de detailhandel niet-in-winkel zorgde voor de resterende 6 procent. Tot de detailhandel niet-in winkel behoren ook bedrijven die hoofdzakelijk via postorder en/of internet aan consumenten verkopen. Deze bedrijven presteren al geruime tijd beter dan de winkels. In januari was hun omzet 7,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.