Onder behandeling van alternatieve genezer

De gegevens over het onder behandeling zijn van een alternatieve genezer zijn afkomstig van de Gezondheidsenquête van het CBS. Aan een representatieve steekproef van inwoners van Nederland van 0 jaar of ouder is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden onder behandeling waren van een alternatieve genezer. Vragen aan kinderen jonger dan 12 jaar zijn beantwoord door een ouder of verzorger. Als het antwoord ‘ja’ was, is gevraagd aan te geven welk type genezer dat was. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.