Aanvullend verzekerd

Aan alle personen in de enquête is gevraagd of zij naast de basisverzekering nog aanvullend verzekerd zijn voor bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut.