Loonverschil

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is bepaald door de uurlonen met elkaar te vergelijken. De uurlonen zijn berekend door de totale loonsom van vrouwen te delen door de totale arbeidsduur van vrouwen per publicatiegroep. Hetzelfde is gedaan voor de mannen.
Terug naar artikel