Overheidswebsites veel gebruikt: Nederland in top van EU

In 2013 gaf bijna 80 procent van de bevolking aan in de afgelopen twaalf maanden gebruik te hebben gemaakt van websites van de overheid. Dit aandeel is de laatste jaren flink gestegen en is hoger dan in de meeste andere Europese landen.

Gebruik overheidswebsites fors gestegen

Het aandeel inwoners van 16 tot 75 jaar dat websites van de overheid of andere publieke instanties gebruikt is sterk toegenomen, van 60 procent in 2011 naar 79 procent in 2013. De stijging komt vooral doordat mensen steeds vaker online informatie zoeken of documenten terugsturen naar de overheid. Het online contact met de overheid overtreft de andere contactmogelijkheden: in 2013 had minder dan de helft telefonisch of persoonlijk contact.

Gebruik van overheidswebsites in de afgelopen 12 maanden

Gebruik van overheidswebsites in de afgelopen 12 maanden

Gebruik overheidswebsites in Nederland relatief hoog

Het aandeel gebruikers van overheidswebsites in Nederland is hoger dan in de meeste andere Europese landen. Alleen in Denemarken en IJsland ligt het met 85 procent nog wat hoger. Het EU-gemiddelde (exclusief IJsland en Noorwegen) schommelt de laatste jaren rond 40 procent.

Drie kwart van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar zoekt naar informatie op overheidswebsites en ruim de helft downloadt officiële documenten. Deze aandelen zijn veel hoger dan gemiddeld in Europa, waar 37 procent informatie zoekt en een kwart downloadt. Het beleid van de Nederlandse overheid is sterk gericht op online zaken doen.

Gebruik van overheidswebsites in Europa, 2013

Gebruik van overheidswebsites in Europa, 2013

Vooral belastingaangifte

Degenen die overheidswebsites gebruiken doen dit vaak voor belastingaangifte. In Nederland gaf 57 procent van de gebruikers aan dit te doen. Dat aandeel ligt ruim boven het EU-gemiddelde van 44 procent maar hoort niet tot de hoogste van Europa. Overheidswebsites worden ook vaak gebruikt voor het online aanvragen van persoonlijke documenten, zoals paspoorten, rijbewijzen of geboorteakten. Gemiddeld deed 17 procent van de Nederlandse websitegebruikers dat, iets minder dan het EU-gemiddelde van 20 procent.

Belastingaangifte door gebruikers van overheidswebsites, 2013

Belastingaangifte door gebruikers van overheidswebsites, 2013

Jacqueline van Beuningen en Ger Linden

Bron: Gebruik van overheidswebsites in Europa (maatwerktabel)