Werkloosheid opnieuw gestegen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
  • Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen
  • Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2014 met 10 duizend toe en kwam uit op 678 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in januari 2014 uitkwam op 460 duizend, 23 duizend meer dan in december.

Werkloosheid afgelopen drie maanden vrijwel gelijk

De werkloosheid nam in januari met 10 duizend toe. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden is de werkloosheid vrijwel gelijk gebleven. Twee factoren speelden daarbij een rol. Aan de ene kant nam het baanverlies toe, terwijl aan de andere kant relatief veel werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Dit samen maakt dat de werkloosheid gemiddeld over de afgelopen drie maanden nauwelijks is gewijzigd.

In januari kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,1 procent van de beroepsbevolking. In december 2013 was dat nog 7,0 procent.

Sterke toename WW-uitkeringen jongeren en seizoengevoelige sectoren

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2014 met 5,2 procent tot 460 duizend. De maandstijging is minder sterk dan in januari 2013 toen de WW met 8,6 procent toenam. Onder jongeren tot 25 jaar liep het aantal uitkeringen de afgelopen maand met 10,2 procent sterker op dan gemiddeld. Niet alleen vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid nam het aantal uitkeringen bovengemiddeld toe, maar ook vanuit de sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn.

In de eerste maand van dit jaar werden 79 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 56 duizend uitkeringen beëindigd. Er werden 27 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Dat komt neer op 48 procent van het totaal aantal beëindigde uitkeringen.

Vergeleken met een jaar geleden nam het totaal aantal lopende WW-uitkeringen met een kwart toe. Vooral aan vrouwen, 55-plussers, de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en in de provincie Utrecht werden meer uitkeringen verstrekt dan vorig jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.