Vergunningverlening woningbouw in 2013 historisch laag

  • 30 procent minder bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen
  • Sterkste daling bij corporaties
  • Waarde vergunningen voor verbouw wel toegenomen

In 2013 is voor ruim 26 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning  verleend. Dat is 30 procent minder dan in 2012. De daling is in het laatste kwartaal minder sterk. Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend met 70 procent afgenomen. Vanaf 1953 is dit aantal nog niet zo laag geweest. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De sterkste daling in 2013 vergeleken met 2012 doet zich voor bij corporaties. Daar is sprake van een afname van 43 procent. De daling bij huurwoningen is iets groter dan bij koopwoningen. Ten opzichte van 2008 is de afname bij koopwoningen veel groter, 76 procent  tegen 55 procent bij huurwoningen.

Het aantal vergunningen voor een verbouwing is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven. In totaal zijn 8,6 duizend vergunningen verleend voor een verbouwing met een bouwsom groter dan 50 duizend euro. De daarbij behorende verbouwkosten zijn met 8 procent toegenomen tot 2,75 miljard euro.

Regionaal zijn er verschillen in de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen. In Zeeland en Friesland is de afname relatief het grootst, 55 procent en 63 procent. In Utrecht is het aantal vergunningen toegenomen met 18 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.