Bedrijven investeren fors meer

© ANP

In december 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 19,3 procent groter dan in december 2012. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in personenauto’s, overige wegvervoer, machines en de burgerlijke en utiliteitsbouw. Het is de derde maand op rij dat de bedrijfsinvesteringen hoger lagen dan een jaar eerder.

De zeer forse stijging van de autoverkopen in december 2013 heeft te maken met fiscale maatregelen. Per 1 januari 2014 zijn de CO2-grenswaarden opnieuw aangescherpt. Dit kan leiden tot een verhoging van de BPM en de zakelijke bijtelling. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling hebben veel zakelijke rijders de aanschaf van een personenauto naar voren gehaald.

December 2013 heeft één werkdag meer dan december 2012. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van februari 2014 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets verbeterd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.