Inflatie omlaag

De inflatie bedroeg in januari 1,4 procent. Een maand eerder was dat 1,7 procent. De inflatie is na een piek van 3,1 procent in juli 2013 sterk afgenomen. In januari werd het laagste niveau in drieënhalf jaar bereikt. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De forse daling van december op januari hangt voor een deel samen met belastingmaatregelen. In januari 2013 werd de assurantiebelasting op verzekeringen verhoogd. Dit had in de maanden van 2013 een opwaarts effect op de inflatie, maar is in 2014 niet meer van invloed. Ook de prijsontwikkeling van elektriciteit droeg bij aan de daling van de inflatie.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP daalde van 1,4 procent in december naar 0,8 procent in januari. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 0,7 procent. Nederland behoorde vanaf oktober 2012 een tijdlang tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit kwam vooral door belastingmaatregelen. Nu de effecten daarvan grotendeels zijn uitgewerkt ligt de inflatie in Nederland weer nagenoeg op hetzelfde niveau als in de eurozone.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.